Biotechst Lund AB | Anna Rohde

Molekylärbiolog och redaktör

Hitta historien
Det finns alltid en historia att berätta, hur kort en text än är. Även en tvåraderstext i ett uppslagsverk eller en hjälptext i ett datorprogram har något att berätta.

Mina historier handlar oftast om biologi, medicin eller kemi. Jag redigerar och språkgranskar tryckta eller digitala läromedel, faktaböcker för barn eller vuxna, patientinformation, populärvetenskap, uppslagsverk och mycket annat.

KONTAKT
Du når Anna på:
anna.rohde(at)annalfabet.se
0730-44 08 93