Pygmalion | Anna Holmqvist

Översättare och textkonsult med samhällsvetenskaplig inriktning 

Det ska vara roligt att både skriva och läsa!
Pygmalion arbetar med alla stadier av skrivandeprocessen.

Jag översätter samhällsvetenskaplig läromedelslitteratur (engelska-svenska), språkgranskar, redigerar och korrekturläser vetenskapliga texter och hjälper författare med disposition och konsekvenstänkande i det inledande skedet av skrivandeprocessen.

Pygmalion har stor erfarenhet av antologier och fungerar gärna som bollplank åt redaktörer som ska sammanställa texter av flera författare. Jag ser det som min uppgift att göra vetenskapliga texter

  • tydliga
  • renspråkiga
  • lustfyllda att läsa.

KONTAKT
Du når Anna på:
anna.holmqvist(at)annalfabet.se
070-3013133