Kunder

Vi har under åren redigerat, skrivit, översatt, fakta­granskat, illustrerat, projektlett, sorterat, klassificerat, producerat, förhandlat och koordinerat åt:

 • Axis Communications
 • Bokförlaget Arena
 • Bokförlaget Kommunlitteratur
 • Bokförlaget Polaris
 • Danisco Sugar
 • Hemmets Vecko­tidning
 • Hemslöjdens förlag
 • ID kommunikation
 • IUC SKÅNE
 • John Beaufoy Publishing
 • Johnsson & Co
 • Kakao Förlag
 • Kunskapshuset Förlag
 • Liber
 • Lind & Co
 • Lunds universitet
 • Länsstyrelsen i Skåne län
 • Malmö stad
 • Movium (Tidskriften STAD)
 • National­encyklopedin
 • Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
 • Natur & Kultur
 • New Holland Publishers
 • Nordic Academic Press
 • Norrbottens museum
 • Norstedts
 • Nämnden för hemslöjdsfrågor
 • Pocketförlaget
 • Polaris Fakta
 • Populär Astronomi
 • Roos & Tegnér
 • Skånes hemslöjdsförbund
 • Statsvetenskaplig tidskrift
 • Studentlitteratur
 • Svenska Fordons Komponent Gruppen
 • Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
 • Tictac Learn
 • Tukan förlag
 • Wahlström och Widstrand