Textilleriet | Sophia Lundquist

Naturvetare (geolog och biolog) med humanistiska intressen. Medlem i Illustratörcentrum.

Både text och bild
Textilleriet arbetar med texter och illustrationer i böcker, i trycksaker och på webben. Erbjuder projektledning av hela bok- eller trycksaksprojekt, språkgranskning och redigering, faktakontroll, illustrationer och bildkonsultationer.

Jag har arbetat som förlagsredaktör och illustratör med fackböcker, uppslagsverk,  populärvetenskap och läromedel sedan 1988. Mest inom

  • naturvetenskap
  • ekonomi och samhällsvetenskaper
  • hemslöjd och handarbete

men också inom trädgård samt mat och dryck.

KONTAKT
Du når Sophia på:
sophia(at)annalfabet.se
0702-25 34 30